Základní škola, Sokolovská 254

 

                                   Mnichovo Hradiště



 

Aktuality •
Kontakty •
Pracovníci •
Součásti školy •
Základní škola • - dokumenty - formuláře
Školní družina •
Rada školy •
Sdružení rodičů školy •
Stravování •
Organizace školy •
Organizace školního roku •
Termíny třídních schůzek •
Školní akce •
Vzdělávání, výchova •
Povinně volitelné předměty •
Zájmová činnost •
Školní časopis •
Historie školy, foto interiérů i budov •
Fotogalerie •
Odkazy •
Stránky tříd a učitelů •
 

Návštěvnost: WEBovský počítadlo nás těší...

Povinně volitelné předměty

Podle zájmu žáků a možností školy je v tomto školním roce nabídnuta  kombinace těchto volitelných předmětů:

pro 6. ročník:
• pracovní činnosti

pro 7. ročník:
• domácnost
• zájmová TV

pro 8. ročník:
• mediální výchova
• seminář z chemie
• zájmová TV

pro 9. ročník
• seminář z českého jazyka
• seminář z matematiky
 

Okénko výchovného poradce