Základní škola, Sokolovská 254

                                  

Mnichovo Hradiště 

Aktuality •
Kontakty •
Pracovníci •
Součásti školy •
Základní škola • - dokumenty - formuláře
Školní družina •
Rada školy •
Sdružení rodičů školy •
Stravování •
Organizace školy •
Organizace školního roku •
Termíny třídních schůzek •
Školní akce •
Vzdělávání, výchova •
Povinně volitelné předměty •
Zájmová činnost •
Školní časopis •
Historie školy, foto interiérů i budov •
Fotogalerie •
Odkazy •
Stránky tříd a učitelů •

Základní škola

- dokumenty - formuláře

• Škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení zastupitelstva města číslo 104 ze dne 25. 9. 2002 (Zřizovací listina Města Mnichovo Hradiště ze dne 30. 9. 2002).
Do sítě škol byla zařazena k 1. 9. 1998, znovu zařazena od 1. 1. 2003

• IČ: 70 98 90 10

• Identifikátor ZŠ: 600 049 264

• IZO ZŠ: 102 338 001

• Škola nadále aktivně pracuje v celorepublikovém projektu v síti Škol podporujících zdraví

• Je zapojena do projektu ŠIK (Školní informační kanál)

• Jsme zapojeni do výzvy "EU  peníze školám"


Dokumenty školy:
Minimální preventivní program pro rok 2015 - 2016
Školní vzdělávací program Učíme se pro život - úvod (od r. 2013). Učební plány jednotlivých předmětů v kanceláři školy
   
   
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2015
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2014
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2013
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2012
   
   
   
Inspekční zpráva (květen 2007)
ICT plán k nahlédnutí na ředitelství školy
Školní řád
   

Okénko výchovného poradce

Formuláře ke stažení:
Žádost o přestup žáka ze základní školy na základní školu
Oznámení o přestupu žáka ze ZŠ Sokolovská na jinou ZŠ
Žádost o uvolnění žáka z vyučování v průběhu dne
Žádost o uvolnění žáka z vyučování mimo prázdniny
Žádost rodičů o slovní hodnocení žáka
Žádost rodičů o uvolnění žáka z TV
Žádost rodičů o uvolnění žáka z předmětu
Žádost o pokračování v dalším vzdělávání
   
   
Oznámení o ztrátě
Způsob placení za zájmové kroužky
   

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (budoucí prvňáčkové)

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2016 - 2017
   
   
   
Informace o stipendiu Středočeského kraje na dojíždění do školy  • Formulář žádosti o stipendium na dojíždění