Základní škola, Sokolovská 254

 

                                   Mnichovo Hradiště 

Aktuality •
Kontakty •
Pracovníci •
Součásti školy •
Základní škola • - dokumenty - formuláře
Školní družina •
Rada školy •
Sdružení rodičů školy •
Stravování •
Organizace školy •
Organizace školního roku •
Termíny třídních schůzek •
Školní akce •
Vzdělávání, výchova •
Povinně volitelné předměty •
Zájmová činnost •
Školní časopis •
Historie školy, foto interiérů i budov •
Fotogalerie •
Odkazy •
Stránky tříd a učitelů •
 

Návštěvnost: WEBovský počítadlo nás těší...

Zaměstnanci školy

Vedení školy:
ředitelka školy: Mgr. Eva Hajzlerová (ČJ)
zástupkyně ředitelky: Mgr. Svatava Bukvičková (1. st.)

ekonomka školy: Dana Pförtnerová
 

Třídní učitelé:
0. P  Mgr. Šárka Coufalová (spec. ped.)
1. A  Petra Andeltová (1. st.)
1. B  Mgr. Silvie Berežná (1. st.)
2. A  Mgr. Soňa Myšková (1. st.)
2. B  Mgr. Jana Rašínová (1. st.)
3. A  Nina Ryplová (1. st.)
3. B  Mgr. Eva Pospíšilová (1. st.)
4. A  Mgr. Alena Bukvičková (1. st.)
4. B  Tereza Musilová Ficková (1. st.)
5. A  Mgr. Iva Hanzlíková (1. st.)
5. B  Mgr. Yvona Nedomová (1. st.)
6. A  Mgr. Eva Erlebachová (M, NJ)
6. B  Mgr. Petr Koťátko (TV, PČ, AJ)
7. A  Mgr. Martin Medlík (M, Z, F, VZ)
7. B  Mgr. Marcela Zahrádková (ČJ, VV, Př, VZ)
8. A  Mgr. Žaneta Wezdenková (M, MeV, SVI, It, VZ, DoV)
8. B  Mgr. Jana Kýčková (Př, ČJ)
9. A  Mgr. Hana Kořínková (NJ, D)
9. B  Mgr. Aleš Krejčík (TV, HV, Z, ZTV)
 
Netřídní učitelé:  
  Jaroslava Doubravská (Ch, PČ, PČV)
  Mgr. Vladimír Grulich (AJ, D)
  Mgr. Marie Hejnová (OV)
  Mgr. Petra Kašparová (1. st., AJ)
  Mgr. Hana Kneidlová (ČJ, TV, PČ)
  Mgr. Alena Švermová (F)
Asistenti pedagoga:
  Šárka Kollárová  
  Romana Kolínská  
  Hana Rejzková  
  Markéta Salabová DiS  
     
Výchovná poradkyně
  Mgr. Hana Kořínková (volba povolání)
  Mgr. Šárka Coufalová (IVP poradenství)
 
Školní preventista
  Mgr. Martin Medlík  
     

Školní družina:  Andrea Vobořilová, Šárka Kollárová, Romana Kolínská, Hana Rejzková, Markéta Salabová
Školník: Karel Hnídek
Úklid: Helena Formáčková, Ilona Ješkeová, Jitka Kloučková, Ivana Kochová