Exkurze 6. tříd do firmy Botanicus v Ostré
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
Dne 20. 5. 2016 proběhla exkurze do Botanicu Ostrá, které se zúčastnili žáci 6. tříd a několik žáků ze sedmé třídy.
Žáci navštívili řemeslné městečko,
od paní průvodkyně se dozvěděli informace týkající se historie a řemesel v dřívější době
a prohlédli si rozlehlé zahrady s rozmanitými druhy květin, zeleniny a stromů.
Mnozí žáci si sami vyzkoušeli různá řemesla, stáčeli provazy, vyráběli svíčky a kožené měšce, stali se na pár minut dráteníky nebo razili mince.