Den stromů ve školní družině
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
Stromy jsou důležitou součástí přírody. Právem slaví svůj svátek v říši lidí.
Naše družina spojila své síly - kluci vyráběli o stromech naučnou nástěnku.
Další den se děti zúčastnily stromového miniprojektu na téma javor. Přírodopisnou část hravě zvládly.
A ještě zjistily něco navíc! Víte, že stromy mohou promlouvat o lidech a jejich povahách?
Říká se tomu stromoskop (na stránkách www.saman.cz se zájemci mohou o sobě dozvědět více :)