Základní škola, Sokolovská 254

                                  

Mnichovo Hradiště 

Aktuality •
Kontakty •
Pracovníci •
Součásti školy •
Základní škola • - dokumenty - formuláře
Školní družina •
Rada školy •
Sdružení rodičů školy •
Stravování •
Organizace školy •
Organizace školního roku •
Termíny třídních schůzek •
Školní akce •
Vzdělávání, výchova •
Povinně volitelné předměty •
Zájmová činnost •
Školní časopis •
Historie školy, foto interiérů i budov •
Fotogalerie •
Odkazy •
Stránky tříd a učitelů •

Návštěvnost: WEBovský počítadlo nás těší...

Dvě větičky z historie...

Základní škola v Sokolovské ulici sídlí v prostorách bývalé dívčí školy.
Škola byla založena 12. 9. 1898

 

... a další historie se rodí v dnešní současnosti...

 
Zázemí nynější základní školy tvoří kromě zrekonstruované staré školní budovy ještě připojený osmitřídní pavilon, čtyřtřídní pavilonek se zahradou pro 1. a 2. ročníky a sportovní hala BIOS (20 x 40 m) včetně malé posilovny. K dispozici je tedy celkem 12 běžných učeben a 14 odborných:
- dvě malé jazykové
- hudební + výtvarná výchova
- chemie + fyzika
- zeměpis
- přírodopis
- dějepis
- matematika
- český jazyk
- jedna učebna pro výuku informatiky , druhá učebna pro výuku informatiky
- jedna malá počítačová učebna
- keramická dílna
- dílna pro výuku praktických činností
- rodinná výchova a vaření
Ve škole dále najdete hernu, zelenou oázu školního atria a
zařízení pro pohybovou relaxaci v suterénu a na chodbách školy, relaxační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem

 
Dříve Nyní

školní hřiště

  budovy školy

Mnichovo Hradiště - Zmizelé - Zapomenuté - Změněné (fotografie starého města a školy v soutěži ke 110. výročí školy)

FOTOARCHIV, archiv

Foto všech tříd r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012  r. 2011  r. 2010  r. 2009  r. 2008  r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004
Loučení s 9. třídami r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012  r. 2011  r. 2010  r. 2009  r. 2008  r. 2007  r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002
Lyžařské výcviky r. 2012  r. 2009 r. 2008 r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2001
Fotogalerie komplet šk. r. 2015 - 2016, šk. r. 2014 - 2015, šk. r. 2013 - 2014, šk. r. 2012 - 2013, šk. r. 2011 - 2012, šk. r. 2010 - 2011, šk. r. 2009 - 2010, šk. r. 2008 - 2009, šk. r. 2007 - 2008,  šk. r. 2006 - 2007
Seznam žáků šk. r. 2008 - 2009,  šk. r. 2007 - 2008
Poznávací turistický zájezd do Švýcarska- r. 2008    
Poznávací zájezd na Ligurskou riviéru, Elba- r. 2003 Poznávací zájezd do Beneluxu- r. 2002 Poznávací zájezd do Francie - r. 2001
Poznávací zájezd do Itálie - r. 2000 Poznávací zájezd do Francie - r . 1999 Pobytový zájezd do Chorvatska - r. 1997
Divadelní představení Medvěd a víla - r. 2001 Divadelní představení Bubáci a hastrmani - r. 1999
Divadelní představení Popelka- r. 1997 a r. 1998 Divadelní představení Pyšná princezna - r. 1996
Shrnutí akcí organizovaných ke 110. výročí založení školy - několik galerií atd.
Při 110. výročí založení školy (r. 2008) tablo zaměstnanců "Dětskýma očima, dětskou rukou" stvořené žáky 3. - 5. tříd mělo tento vzhled
Při 110. výročí založení školy (r. 2008) tablo zaměstnanců "Když jsme byli ještě malí..." vypadalo takhle
V roce 1998 škola slavila 100 let své existence, při příležitosti oslav vzniklo, mimo jiné, i tablo zaměstnanců
Historické fotografie učitelských sborů, tříd, dokumentů,...
 
Školní časopis 2006 - 2008
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2015
Výroční zpráva školy k 31. 8. 2014
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2013
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2012
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2011
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2010
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2009
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2008
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2007
Výroční zpráva školy k 30. 6. 2006